Zavedamo se svoje okoljske, ekonomske in družbene odgovornosti, zato nenehno izvajamo aktivnosti, ki izboljšujejo kakovost življenja in razvoj okolja, v katerem delujemo ter živimo.