3.3Meddeležniškidialog
VSkupiniPoštaSlovenijesiprizadevamozauresničitevtrajnostnedružbezrazumevanjemglobalnihgospodarskih,
socialnihinokoljskihpričakovanjnašihstrateškihdeležnikov.Strukturonašihključnihdeležnikovprikazujemovsliki.
Slika3:Skupinedeležnikov
Sskupinamideležnikovvzpostavljamodialoginjihaktivnovključujemovnašedelo.Pritemuporabljamorazlične
komunikacijskekanaleinorodja,skaterimiželimoprepoznavatinjihoveključneintereseoziromapričakovanjater
ohranjatičimboljodprtoindvosmernokomunikacijo.
SkupinaPoštaSlovenijevduhudružbeneodgovornostiintrajnostnegarazvojavnačrtovanjeinizvajanjeaktivnosti
vključujerazličneskupinedeležnikovteroopravljenemdelutudiporočavskladusstandardiGRI.
Skupine
deležnikov
Zaposleni
Dobavitelji
Kupci-zičneosebe,
pravneosebe
Lastnik,zakonodajalec
(država)
Regulator,strokovne
javnostinapodročju
poštnihstoritev;
mednarodnein
nacionalneorganizacije,
medijiinsplošnajavnost
Lokalneskupnosti