4.1PoročiloneodvisnegarevizorjazaSkupinoPoštaSlovenije