Zadovoljni zaposleni so ključ do zadovoljnih uporabnikov, zato skrbimo za redna strokovna izobraževanja, spodbujamo odličnost in gojimo kulturo visokega medsebojnega spoštovanja.